Nazwa
Etap
Piętro
Powierzchnia użytkowa
Pokoje
Cena za m/2
Cena za mieszkanie
Status
Rzut
WP E4 B1 0/M1AE4058.9934 550268 405wolnepobierz
WP E4 B1 0/M2AE4041.5324 400182 732rezerwacjapobierz
WP E4 B1 0/M3AE4041.5324 400182 732rezerwacjapobierz
WP E4 B1 0/M4AE4052.6524 600242 190wolnepobierz
WP E4 B1 1/M5AE4158.9934 600271 354wolnepobierz
WP E4 B1 1/M6AE4141.5324 500186 885rezerwacjapobierz
WP E4 B1 1/M7AE4141.5324 500186 885rezerwacjapobierz
WP E4 B1 1/M8AE4159.1934 400260 436rezerwacjapobierz
WP E4 B1 2/M9AE4258.9934 600271 354wolnepobierz
WP E4 B1 2/M10AE4241.5324 500186 885rezerwacjapobierz
WP E4 B1 2/M11AE4241.5324 500186 885rezerwacjapobierz
WP E4 B1 2/M12AE4259.1934 600272 274wolnepobierz
WP E4 B1 3/M13AE4358.9934 550268 405wolnepobierz
WP E4 B1 3/M14AE4341.5324 600191 038rezerwacjapobierz
WP E4 B1 3/M15AE4341.5324 600191 038rezerwacjapobierz
WP E4 B1 3/M16AE4359.1934 550269 315wolnepobierz
WP E4 B1 0/M17BE4052.1724 500234 765wolnepobierz
WP E4 B1 0/M18BE4041.5324 500186 885rezerwacjapobierz
WP E4 B1 0/M19BE4041.5324 500186 885rezerwacjapobierz
WP E4 B1 0/M20BE4058.9934 500265 455wolnepobierz
WP E4 B1 1/M21BE4158.7134 400258 324wolnepobierz
WP E4 B1 1/M22BE4141.5324 500186 885rezerwacjapobierz
WP E4 B1 1/M23BE4141.5324 500186 885rezerwacjapobierz
WP E4 B1 1/M24BE4158.9934 500265 455wolnepobierz
WP E4 B1 2/M25BE4258.7134 500264 195wolnepobierz
WP E4 B1 2/M26BE4241.5324 500186 885rezerwacjapobierz
WP E4 B1 2/M27BE4241.5324 500186 885rezerwacjapobierz
WP E4 B1 2/M28BE4258.9934 600271 354wolnepobierz
WP E4 B1 3/M29BE4358.7134 600270 066wolnepobierz
WP E4 B1 3/M30BE4341.5324 600191 038rezerwacjapobierz
WP E4 B1 3/M31BE4341.5324 600191 038rezerwacjapobierz
WP E4 B1 3/M32BE4358.9934 600271 354wolnepobierz
WP E4 B2 0/M1AE4062.3934 400274 516wolnepobierz
WP E4 B2 0/M2AE4041.7524 476186 885rezerwacjapobierz
WP E4 B2 0/M3AE4041.7324 600191 958wolnepobierz
WP E4 B2 0/M4AE4052.124 550237 055wolnepobierz
WP E4 B2 1/M5AE4162.3934 400274 516rezerwacjapobierz
WP E4 B2 1/M6AE4141.7524 500187 875rezerwacjapobierz
WP E4 B2 1/M7AE4141.7324 500187 785rezerwacjapobierz
WP E4 B2 1/M8AE4158.6334 500263 835rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M9AE4262.3934 400274 516rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M10AE4241.7524 500187 875rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M11AE4241.7324 500187 785rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M12AE4258.6334 500263 835rezerwacjapobierz
WP E4 B2 3/M13AE4362.3934 300268 277wolnepobierz
WP E4 B2 3/M14AE4341.7524 500187 875rezerwacjapobierz
WP E4 B2 3/M15AE4341.7324 500187 785rezerwacjapobierz
WP E4 B2 3/M16AE4358.6334 300252 109wolnepobierz
WP E4 B2 0/M17BE4051.9624 500233 820wolnepobierz
WP E4 B2 0/M18BE4041.7424 500187 830rezerwacjapobierz
WP E4 B2 0/M19BE4041.7624 500187 920rezerwacjapobierz
WP E4 B2 0/M20BE4058.1234 500261 540wolnepobierz
WP E4 B2 0/M21BE4046.9524 500211 275wolnepobierz
WP E4 B2 1/M22BE4158.5134 500263 295rezerwacjapobierz
WP E4 B2 1/M23BE4141.7424 500187 830rezerwacjapobierz
WP E4 B2 1/M24BE4141.7624 500187 920rezerwacjapobierz
WP E4 B2 1/M25BE4158.1234 500261 540rezerwacjapobierz
WP E4 B2 1/M26BE4146.9524 600215 970rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M27BE4258.5134 550266 221rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M28BE4241.7424 500187 830rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M29BE4241.7624 500187 920rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M30BE4258.1234 500261 540rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M31BE4246.9524 500211 275rezerwacjapobierz
WP E4 B2 3/M32BE4358.5134 550266 221wolnepobierz
WP E4 B2 3/M33BE4341.7424 500187 830rezerwacjapobierz
WP E4 B2 3/M34BE4341.7624 700196 272wolnepobierz
WP E4 B2 3/M35BE4358.1234 300249 916wolnepobierz
WP E4 B2 3/M36BE4346.9524 600215 970wolnepobierz
WP E4 B2 0/M37CE4057.7734 500259 965wolnepobierz
WP E4 B2 0/M38CE4048.224 500216 900wolnepobierz
WP E4 B2 1/M39CE4157.7734 550262 854rezerwacjapobierz
WP E4 B2 1/M40CE4157.7534 450256 988rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M41CE4257.7734 500259 965rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M42CE4257.5934 500259 155rezerwacjapobierz
WP E4 B2 3/M43CE4357.7734 550262 854wolnepobierz
WP E4 B2 3/M44CE4357.7534 550262 763wolnepobierz
WP E4 B2 0/M45DE4046.9224 507211 448rezerwacjapobierz
WP E4 B2 0/M46DE4058.0934 500261 405rezerwacjapobierz
WP E4 B2 0/M47DE4041.7624 500187 920rezerwacjapobierz
WP E4 B2 0/M48DE4041.7424 500187 830rezerwacjapobierz
WP E4 B2 0/M49DE4051.9724 496233 668rezerwacjapobierz
WP E4 B2 1/M50DE4146.9224 600215 832rezerwacjapobierz
WP E4 B2 1/M51DE4158.0934 400255 596rezerwacjapobierz
WP E4 B2 1/M52DE4141.7624 500187 920rezerwacjapobierz
WP E4 B2 1/M53DE4141.7424 500187 830rezerwacjapobierz
WP E4 B2 1/M54DE4158.5234 450260 414rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M55DE4246.9224 500211 140rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M56DE4258.0934 450258 501rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M57DE4241.7624 500187 920rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M58DE4241.7424 500187 830rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M59DE4258.5234 450260 414rezerwacjapobierz
WP E4 B2 3/M60DE4346.9224 600215 832rezerwacjapobierz
WP E4 B2 3/M61DE4358.0934 450258 501rezerwacjapobierz
WP E4 B2 3/M62DE4341.7624 700196 272rezerwacjapobierz
WP E4 B2 3/M63DE4341.7424 700196 178rezerwacjapobierz
WP E4 B2 3/M64DE4358.5234 300251 636rezerwacjapobierz
WP E4 B2 0/M65EE4052.124 500234 450rezerwacjapobierz
WP E4 B2 0/M66EE4041.7324 500187 785rezerwacjapobierz
WP E4 B2 0/M67EE4041.7524 500187 875rezerwacjapobierz
WP E4 B2 0/M68EE4062.434 380273 320rezerwacjapobierz
WP E4 B2 1/M69EE4158.6334 450260 904rezerwacjapobierz
WP E4 B2 1/M70EE4141.7324 500187 785rezerwacjapobierz
WP E4 B2 1/M71EE4141.7524 500187 875rezerwacjapobierz
WP E4 B2 1/M72EE4162.434 450277 680rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M73EE4258.6334 500263 835rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M74EE4241.7324 500187 785rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M75EE4241.7524 500187 875rezerwacjapobierz
WP E4 B2 2/M76EE4262.434 450277 680rezerwacjapobierz
WP E4 B2 3/M77EE4358.6334 400257 972rezerwacjapobierz
WP E4 B2 3/M78EE4341.7324 700196 131rezerwacjapobierz
WP E4 B2 3/M79EE4341.7524 700196 225rezerwacjapobierz
WP E4 B2 3/M80EE4362.434 400274 560rezerwacjapobierz